Китай допринася за изграждането на общност на споделена съдба в глобалния транспорт

2020-12-23 20:10:12

На 22 декември Китай публикува бялата книга „Устойчивото развитие на китайския транспорт“, в която се посочва, че страната стриктно изпълнява програмата на ООН за устойчивото развитие до 2030 г., активно участва в глобалното транспортно управление, засилва международното сътрудничество и обмен в сферата, и допринася с китайска мъдрост и сила за устойчивото развитие на целия свят и изграждането на общност на споделена съдба на човечеството.

До края на 2019 г. в Китай са пуснати 139 хиляди км ж.п. линии, от тях 35 хиляди км са високоскоростни и заема първо място в света по този показател. Общата дължина на пътищата надвишава 5 милиона км, включително 150 хиляди км магистрали. Като отговорна държава в света, Китай непрекъснато задълбочава сътрудничеството с останалите страни в транспорта и дава тласък на световното транспортно развитие.

Като категоричен привърженик на многостранната система, Китай активно придвижва реформата в глобалното транспортно управление, стриктно изпълнява международните си отговорности и задължения и разширява „приятелския си кръг“ и дава огромен принос в областта на борбата с бедността, замърсяването и икономическото развитие.

Класация