Стабилността ще бъде приоритет в макроикономическата политика на Китай през идната година

2020-12-21 09:25:02

Наскоро Централният комитет на ККП проведе съвещание по въпросите на икономиката, което отправи важен сигнал, а именно, че през 2021 г. макроикономическата политика на Китай ще бъде насочена към осигуряването на стабилност. Поддържането на устойчивостта на макроикономическите мерки и необходимата подкрепа за възстановяването ще определят макроикономическата тенденция в страната през следващата година, а основното внимание ще бъде насочено към отчитането на краткосрочните колебания, но формулирайки в същото време визия за реализиране на дългосрочен баланс между стабилния растеж и превенцията на възможни рискове.

Като цяло, китайската икономика се възстанови след трудностите, причинени от глобалната пандемия, но някои сфери и индустрии все още не са стигнали до нормалното си състояние. През идната година ситуацията с COVID-19 ще остане сложна и сериозна и трябва да се работи за поддържане на постигнатото и предотвратяване на рисковете, затова стабилната макроикономическа политика е изключително важна за устойчивото възстановяване.

На фона на продължаващата пандемия в глобален мащаб, очакванията на всички са насочени към стабилното възстановяване на китайската икономика. Като втора по големина икономическа общност в света, самото ѝ възстановяване представлява „добро лекарство“ за смекчаване на опасенията от глобален спад. През тези дни Китай публикува икономическите данни за периода от януари до ноември, според които промишлеността, търговията на дребно, инвестициите и други сфери отбелязват растеж. В коментар на интернет изданието „Германската финансова мрежа“ се посочва, че това е „подарък от Китай за света“. На фона на несигурността в света, поддържането на тенденцията за устойчив растеж на китайската икономика се превърна във фактор на стабилност. А с началото на ваксинациите срещу новия коронавирус в няколко страни, очакванията са през следващата година световната икономика да започне отново да се развива.

Като „фабрика на света“, икономическото възстановяване на Китай е изключително важно за поправяне на „ранената“ производствена верига и тази за доставките. През ноември износът на Китай е нараснал с 21,1%, което счупи рекорда от декември на 2018 г. Очевидно е, че като важна част от глобалната верига за доставки, „моторът“ на китайската фабрика продължава да работи, за да задоволи търсенето от света.

Класация