Новият модел на развитие на Китай е от полза за възстановяването на световната икономика

2020-12-19 15:55:06

От 16-ти до 18-ти в Пекин се проведе икономическото работно заседание ЦК на ККП. На срещата бе обобщена икономическата работа през 2020 г., анализирана настоящата икономическа ситуация и разгърнати задачите за 2021 г. На срещата беше очертана посоката за икономическите задачи през идната година, което предостави на света стабилни очаквания за развитието на китайската икономика и печеливши възможности за останалите страни.

Съдейки по съдържанието на заседанието, Китай очевидно има ясно разбиране за своята икономика. През изминалата година тя бе подложена на огромни изпитания, влиянието на несигурните фактори и пандемията са все още силни, основата за икономическото възстановяване на Китай все още не е стабилна. От друга страна световната икономическа ситуация през следващата година ще остане сложна и тежка.

На срещата беше посочено ясно, че трябва да се поддържа приемственост, стабилност и устойчивост, и политическите мерки да бъдат по-точни и ефективни. Върху този аспект се фокусират специално международните медии, като „Ройтерс“.

Трябва да се забележи, че Китай много пъти подчертаваше, че изграждането на нов модел на развитие в никакъв случай не е затворен вътрешен единичен цикъл, а отворен и взаимно подсилващ се вътрешен и международен двуцикличен модел. На срещата бяха разгърнати осем задачи за икономическата работа през следващата година. Сред тях мерки като „придържане към стратегическата основа за разширяване на вътрешното търсене“ и „всеобхватно насърчаване на реформите и отварянето навън“ показаха на света възможностите от взаимна изгода.

Класация