Фактите показват реалното положение с човешките права в Синдзян

2020-12-18 19:43:59

Неотдавна, благодарение на някои западни антикитайски сили фалшиви информации за Синцзян-уйгурския автономен район отново влязоха във фокуса на световното обществено мнение. На 15 декември американският Център за глобална политика публикува доклад, в който твърди, че над 500 хиляди уйгури са били принудени да се занимават с бране на памук в Синдзян. Вчера Европейският парламент прие резолюция, като осъжда „принудителния труд, който прилага китайското правителство срещу етнически малцинства в Синдзян“.

Подобни твърдения изопачават усилията на китайското правителство и хората от всички етноси в Синдзян да постигнат устойчива заетост и ги подменят с тезата за „принудителен труд“. Така те объркват общественото мнение, опитват се да накърнят имиджа на Китай, да вбият клин в отношенията между различните етноси и в крайна сметка да ограничат развитието на страната.

През последните няколко месеца Китай публикува документи като бяла книга за безопасността на труда и заетостта и проучване на заетостта сред етническите малцинства в Синдзян, описващи подробно с данни и актуални примери ситуацията в района. Тези документи показват, че политиката по заетостта в Синдзян отчита напълно желанието на хората в активна трудова възраст да си намерят подходяща работа, гарантира основните права на работниците в съответствие със закона и помага на хората да градят по-добър живот.

И въпреки негативните коментари и критики в някои западни страни, по-голямата част от света дава положителна оценка и подкрепа за мерките на китайското правителство в управлението на Синдзян и непрекъснатия напредък на човешките права там.

Класация