„Чан'ъ-5“ ще изпълни историческа мисия

2020-11-24 17:34:53

На 24 ноември в 4:30 часа Китай изстреля успешно сондата за проучване на Луната „Чан'ъ-5“. Това е третата стъпка от плана на страната за кацане и изследване на земния спътник. Този път сондата трябва да донесе обратно проби от лунната повърхност.

Досега единствено мисии на САЩ и бившият СССР са събирали проби от около 300 кг от почвата и повърхността на Луната. Благодарение на тях човечеството изследва и разбира произхода на Луната, Земята и Слънчевата система.

При настоящата мисия „Чан'ъ-5“ ще вземе проби от място, което до момента не е изследвано, като надеждите са те да помогнат за по-нататъшното опознаване и разбиране на Луната. Една от целите е да се установи нейната възраст.

Ако мисията на „Чан'ъ-5“ бъде успешна това ще сложи край на първите три етапа от проекта за вземане на проби и изследване на Луната, стартирал през 2004 г. На базата на познатото досега китайски учени ще продължат да задълбочават знанията си за релефа, околната среда и ресурсите в Луната, което ще даде солидна основа за кацане там на човек и създаването на постоянна база. Това не само стимулира развитието на китайската космонавтика и редица индустрии, свързани с високи технологии, но и ще допринесе за разбирането на човек за Космоса.

Луната е най-близка планета до Земята. Целта на Китай в изследванията ѝ е както да научи повече за нея, така и да се търсят пътища за дългосрочно развитие на човечеството. Както каза председателят на Асоциацията за село на Луната италианския учен Джузепе Рейбалди, мисията на Китай за взимане на проби от спътника ще има историческо значение за космическите изследвания.

Класация