Светът се чуди защо китайската икономика "надвиши очакванията"

2020-11-17 20:30:11

„Китайската икономика ускори възстановяването си през октомври, което затвърди позицията на Китай като единствената основна икономика с растеж през тази година“, коментира „Блумбърг“ след публикуването на официални данни за китайската икономика за октомври. „Ройтерс“ съобщи, че икономическите индекси на Китай като цяло надхвърлят очакванията.

Индустриалният растеж на страната продължи да поддържа относително високи темпове, потреблението и инвестициите се стабилизираха и се повишиха... През октомври икономическото възстановяване на Китай продължи. По-доброто търсене на пазара е също толкова впечатляващо и ролята му за цялостното възстановяване на икономиката продължава да се засилва. Това е „най-ясният сигнал до момента, че Китай се е възстановил от епидемията“. В допълнение към подобренията както на предлагането, така и на търсенето, заетостта и животът на хората също се стабилизират. През октомври безработицата в китайските градове е била 5,3%, което е с 0,1 процентни пункта по-малко спрямо септември. Струва си да се спомене, че към октомври в градовете в цялата страна са създадени 10,09 милиона нови работни места и целите и задачите за годината са изпълнени предсрочно.

Новият импулс за икономическото развитие на Китай продължава да се увеличава. През първите 10 месеца на годината добавената стойност на високотехнологичното производство се е увеличила с 5,9% на годишна база, което е значително по-бързо от растежа на отраслите и е над очаквания размер. С енергичното развитие на цифровата икономика растежът на новите бизнес модели и на продукти е относително висок. Това култивира нови предимства и дава нов тласък за развитието на китайската икономика и непрекъснато увеличава привлекателността на най-потенциалния пазар в света.

През последните няколко месеца хората всъщност видяха, че китайската икономика остава силно устойчива, поддържа добрите възможности за коригиране и огромния потенциал за развитие. С непрекъснатото освобождаване на дивиденти от поредицата от политики и мерки и подобряването на бизнес средата, Китай със сигурност ще изпълни поставените цели за тази година и ще продължи да укрепва увереността във възстановяването на световната икономика.

Класация