Изграждането на най-голямата зона за свободна търговия в света е огромен успех на мултилатерализма

2020-11-16 09:48:29

След 28 кръга официални преговори в продължение на 8 години на 15 ноември се проведе церемония по подписването на споразумението за регионално всеобхватно икономическо партньорство (СРВИП), която бе във видео формат. Това бе официален старт за изграждането на зоната с най-голямо население в света, най-разнообразни структури на членовете и най-голям потенциал за развитие.

Какво ще даде споразумението на света? Партньорството не само ще задълбочи регионалната икономическа интеграция и ще влее движещи сили за световната икономика на фона на пандемията, но то е и знак за силното желание на страните в региона да подкрепят мултилатерализма и свободната търговия, с което показват на света, че отварянето и сътрудничеството са правилният начин за реализиране на взаимна изгода.

Според официално изявление на Китай, в сравнение с останалите споразумения за свободна търговия, СРВИП е по-толерантно и обхваща всички аспекти на либерализацията, улеснява търговията и инвестициите. В същото време то отговаря на нуждите на епохата на дигиталната икономика, като обхваща сфери като интелектуалната собственост и електронния бизнес, и използва отрицателния списък, за да накара съответните страни да поемат ангажимент за достъп до инвестиции. Най-важното обаче е, че това е висококачествено споразумение. Например, броят на продуктите с нулева тарифа в него е повече от 90%, а нивото на търговията с услуги, инвестициите и отварянето очевидно е по-високо от това в споразумението за свободна търговия „10+1“. Задълбочаването на свободната търговия между Китай и Япония, и между Япония и Южна Корея също повишава нивото на търговията в региона.

В същото време подписването на споразумението е знак за сравнителните предимства на членовете му. То ще продължи да освобождава икономическа жизненост и потенциал за растежа на Източна Азия, както и да увеличава новите стимулиращи развитието и просперитета сили в региона. Споразумението обхваща Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия и други развити държави, както и Китай и членки на АСЕАН, чийто потенциал за икономически растеж е най-положителен. Единните икономически и търговски правила и удобната среда за транснационален бизнес със сигурност ще съдействат за задълбочаването на интеграцията на веригите за доставки и индустриите на страните в региона, което ще стимулира развитието на зоната за свободна търговия в азиатско-тихоокеанския район.

Класация