Къде е движещата сила за иновациите в района Пудун?

2020-11-15 14:56:46

„Да се засилят движещите сили за иновациите и да се създаде нов рекорд в собствените разработки“ - това е новата отправна точка за шанхайския район Пудун.

Като ключова движеща сила за развитието и отварянето му, в продължение на 30 години иновациите са основен приоритет в бъдещото му планиране, което съответства на очакванията. Защото това се съчетава с дългосрочните цели на Китай за изграждане на мощна в технологиите и науката държава, както и с предложението за „14-ия петгодишен план“, в което се поставя акцент на собствените разработки като стратегия за развитието.

Ключът към технологичните иновации са специалистите. За тях трябва да се предоставят удобства при издаването на разрешителни за пребиваване в пилотните зони за свободна търговия, да се създаде „един прозорец“ за чужденците, които биха искали да работят там, както и да се оптимизира системата за достъп до работни места на завършилите в чужбина китайски граждани и т.н. През последните години политиките на района Пудун привлякоха 1,45 милиона експерти, което е почти 1/4 от постоянното местно население.

Технологичните иновации също са неделими от финансовата подкрепа. Чрез иновации на системата Китай активно извършва сравнителни анализи на развитите международни капиталови пазари и откри Съвет за научни и технологични иновации (STAR Market) към Шанхайската фондова борса, за да позволи на капиталовите потоци да се влеят във финансовия пазар и да привлекат повече източници на инвестиции.

Според прогнозите на консултантската компания „Делойт“, до края на тази година Съветът за научни и технологични иновации ще придобие 140 до 170 нови акции, чиято стойност е възможно да надхвърли 400 милиарда юана.

Трябва да се отбележи, че самостоятелното разработване на нововъведения не означава, че те ще останат само в пределите на страната. По-скоро те ще превърнат Пудун в централен възел за вътрешния цикъл и стратегическа връзка за двуцикличния модел за развитие.

Класация