Екологичната трансформация на китайската икономика ще помогне за изграждането на един по-красив свят

2020-11-02 10:20:03

„До 2035 г. ще стигне пикът на изхвърляните в атмосферата вредни газове в Китай, след което те постепенно ще намаляват. Състоянието на околната среда ще се подобри значително“, се казва в публикуваното след 5-ия пленум на 19-ия ЦК на ККП комюнике.

Справянето с климатичните промени и устойчивото развитие са във фокуса на вниманието на международната общност. През изминалите пет години Китай придаваше голямо значение на опазването на околната среда и в тази сфера вложи огромни средства. Според статистиките на китайските власти по време на 13-та петилетка емисиите в еквивалент на въглероден диоксид на единица БВП непрекъснато са намалявали. Неизкопаемите източници заемат 15,3% от потреблението на енергия. Следването на пътя на екологичното развитие се превърна в една от основните концепции на управляващата партия в Китай. 5-ият пленум на 19-ия ЦК на ККП постави за цел да се придвижи екологичната трансформация на социалното и икономическо развитие на страната, устойчивото развитие и да се търси хармония между човека и природата.

Зеленото развитие е от полза не само за подобряването на околната среда в Китай, но и придвижва висококачественото развитие на страната. През изминалите пет години използването на възобновяеми източници на енергия, като вятъра и слънцето, се развива бурно, което придвижва трансформацията на икономическото развитие. На 5-ия пленум на 19-ия ЦК на ККП бе поставено за цел да се придвижи енергийната революция, развитието на съвременните индустрии, както и да се подобри икономическата структура. Екологичната индустрия ще предостави нови възможности за инвестиции. Според прогнозите на съответното ведомство, до 2025 г. продукцията на екологичната индустрия в Китай ще заема 8% от БВП.

Като отговорна страна Китай активно участва в глобалното управление на околната среда. Страната първа публикува проект за устойчивото развитие до 2030 г., придвижи реализирането на целите в Парижкото споразумение, през 2020 г. предсрочно изпълни поетите ангажименти за изпусканите вредни газове, първа подписа и утвърди Конвенцията за биологичното разнообразие. На провелото се неотдавна Общо събрание на ООН китайският председател Си Дзинпин обяви, че Китай се стреми след като настъпи пика на изпусканите вредни газове през 2030 г. да постигне въглероден неутралитет преди 2060 г., което получи одобрението на международната общност.


Класация