Китай ще засилва способностите си за технологични иновации

2020-11-01 10:28:25

Китай ще преследва висококачествено развитие през следващите пет години, стремейки се да се превърне в световен лидер в областта на науката и технологиите, посочват медии като „Блумбърг“ и списание „Форчън“ в анализи за приключилия тази седмица Пети пленум на ЦК на ККП, на който бяха очертани приоритетите в развитието на страната през 14-та петилетка (2021-2025) и зададени някои дългосрочни стратегически цели до 2035 г.

В заключителното комюнике от пленума думата „нов“ фигурира 66 пъти, а в предложенията за 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие се посочва, че е необходимо да се отдели особено внимание на „новия етап, новите концепции и новите модели за развитие“.

През последните пет години, приносът на научно-техническия напредък в китайското развитие се е увеличил от 55,3% до 59,5%, основните научни и технологични постижения продължават да се разширяват и усъвършенстват, издигайки страната на 14-то място от 131 държави по иновативни способности. Последните данни показват, че иновационният индекс на Китай е достигнал 228,3 пункта през 2019 г., което представлява ръст от 7,8% спрямо предходната година; инвестициите в научноизследователска и развойна дейност са 2,23% от БВП, надхвърляйки средното ниво на 15-те страни западноевропейски страни в ЕС през 2018 г. Пекин ускори особено въвеждането на 5G, изкуствен интелект, блокчейн и новите енергии в редица сектори на икономиката си.

На заключителната пресконференция на Петия пленум бе подчертано, че технологичният напредък на Китай не може да бъде отделен от този в останалите страни по света и те се нуждаят един от друг. По думите на председателя Си Дзинпин, Пекин е готов да споделя напредъка и резултатите от научните изследвания, включително 5G технологията, с другите страни и за пореден път декларира, че китайските ваксини за COVID-19 ще бъдат глобален обществен продукт.

Всичко това показва, че по-иновативен Китай ще даде по-силен тласък на възстановяването и развитието на света и технологичния прогрес на човечеството.

Класация