Новият план за развитие на Китай предоставя нови възможности за света

2020-10-31 11:01:14

От 26 до 29 октомври се проведе Петият пленум на ЦК на ККП, на който бяха обсъдени и одобрени предложения за формулирането на четиринадесетия петгодишен план за икономическо и социално развитие (2021-2025) и дългосрочни цели до 2035 г. В заключителното комюнике от форума и на последвалата пресконференция бе посочено, че предложенията са изключително важни за страната през следващите пет години, включително постигане на нови резултати в икономическото развитие, политиката на реформи и отваряне, и повишаване благосъстоянието на китайския народ. Основните цели, задачи и мерки, изброени в документа, се фокусират върху отговорите на основните въпроси какъв тип развитие ще преследва Пекин и как то ще се реализира в новата ситуация, като в същото време очертава и нови възможности за възстановяване и растеж на световната икономика.

Пазарът е оскъден ресурс. Силната вътрешна циркулация в Китай, който разполага със огромен пазар, със сигурност ще привлече повече висококачествени ресурси от цял свят, като по този начин ще стимулира глобалната циркулация, допринасяйки за растежа и на двете.

На пленума, освен плана за 14-та петилетка, бяха одобрени и дългосрочни цели до 2035 г., които включват повишаване на общия икономически обем и доходите на глава от население на ново по-високо ниво, реализиране на значителен пробив в разработката на ключови и базови технологии, достигането на БВП на нивото на средноразвитите страни и осъществяване на съществен напредък в изграждане на по-заможен живот за всички китайци.

Ако тези цели бъдат реализирани по график, Китай изпълни в основни линии целта за социалистическа модернизация. Те също така показват, че страната се стреми към дългосрочно развитие и перспективите ѝ ще донесат на света дългосрочна сигурност. Всичко това също демонстрира ангажиментите на Пекин като голяма отговорна държава за глобалното развитие.

Класация