Американските политици дължат обяснение на света по въпроса за околната среда

2020-10-27 20:30:02

В последно време американски политици, преследвайки политически цели, непрекъснато раздухват екологични въпроси и отправят клевети срещу Китай. Така те се опитват да избягат от отговорност. Международната общност видя как американските политици, които се хвалят, че са защитници на околната среда, не спазват международните си задължения и подкопават глобалното управление на околната среда.

Оттеглянето от Парижкото споразумение, неизпълнението на международни задължения, липсата на многостранни споразумения - това са все примери, че САЩ не са загрижени за околната среда. На интернет страницата си Външното министерство на Китай публикува два документа, в които с факти и данни доказва престъпленията на САЩ спрямо околната среда.

Според публикувана от „Ню Йорк Таймс“ статистика, след идването на власт настоящото американско правителство директно или по други пътища е отменило повече от 70 политики в тази сфера.

В момента САЩ са единствената страна, която се оттегли от Парижкото споразумение за климата. Това оказва силно отрицателно влияние за реализирането на определените в него цели.

Като най-голямата страна-износителка на твърди отпадъци и с най-голямо потребление на пластмаса на глава от населението САЩ все още не са ратифицирали Базелската конвенция, с което възпрепятстват контрола върху пластмасовите отпадъци в световен мащаб. Възмутително е, че от дълго време те използват развиващите се държави като място за изхвърляне на пластмасовите си отпадъци.

Планетата Земя е само една. Опазването на околната среда и придвижването на устойчивото развитие са общо задължение на всички страни. Китай откликна активно на призива на ООН за изработването на дългосрочни цели за опазването на околната среда и ги изпълни преди да изтекат сроковете. Китайският председател Си Дзинпин обяви пред света, че Китай ще се стреми да достигне пика на изпусканите емисии от въглероден диоксид до 2030 г., а до 2060 г. да постигне въглероден неутралитет. Това е важен ангажимент на Китай за изграждането на един красив и чист свят, което бе одобрено от международната общност.

Класация