Михаел Борхман: Китай трябва да продължи да надгражда постигнатото в икономиката и реформите

2020-10-21 14:58:48

Подготвяният в момента от правителството на Китай 14-ти петгодишен план за социално-икономическо развитие на страната (2021-2025) ще има ключово значение за реализиране на редица важни цели в икономиката, опазването на околната среда, социалното осигуряване и услуги, разкриването на нови работни места, развитие на здравния и други сектори, заявява в интервю за Китайската медийна група Михаел Борхман, бивш министър в правителството на провинция Хесен и почетен съветник към Бюрото за насърчаване на инвестициите в китайското Министерство на търговията.

Реализирането на 13-ия петгодишен план (2016-2020) постави добра основа за бъдещо надграждане на постигнатото, но китайското ръководство ще трябва да демонстрира иновативно мислене, за да се справи с огромните предизвикателства пред страната. Пандемията от COVID-19 причини големи щети на икономиките в повечето страни по света и доведе до безпрецедентен спад, а все още няма признаци за нейното приключване. В същото време Китай е изправен пред друго голямо предизвикателство, което е конфликта му със САЩ, който не е само търговски, но в последните месеци придобива все по отчетливи политически измерения, казва Борхман.

Според германския политик, да устои на външните рискове и гарантира развитието си, важно е Китай да развива своите предимства, включително новия двуцикличен модел. Страната трябва да продължи със структурните реформи и да поема инициативата във важни области на глобалните вериги за доставки. Същевременно, фокусирането върху вътрешния пазар, като движеща сила, не трябва да води до оттеглянето от политиката на многостранност. Китай трябва да продължи с разширяване на отварянето си към външния свят, смята Михаел Борхман.

Класация