Фалшивите новини за Синдзян няма да променят фактите и реалностите

2020-10-21 10:35:55

От известно време Австралийският институт за стратегическа политика публикува доклади за ситуацията в Синдзян, в които обвинява китайските власти, че са създали в района лагери, където се използва масово принудителен труд. Тези твърдения са част от поредицата опити на някои западни политици да дискредитират Пекин по линия на спазването на човешките права и етническата му политика в Синдзян.

На 19 октомври Центърът за изследване на развитието на Синдзян публикува „Доклад за заетостта сред етнически групи в Синдзян-уйгурския автономен район“, в който се показва с факти, че политиката за осигуряване на трудова заетост там се съобразява напълно с волята и желанията на хората, гарантирайки тяхното право на труд и развитие.

В доклада се посочва, че постъпването на работа при хората от различните етноси в Синдзян става на базата на принципите на доброволността и свободния избор. Синдзянските власти са изработили и прилагат мерки за заетост, чиято цел е да подпомогне много хора да се избавят от бедността. От сондирането на мнения и предпочитания до провеждане на професионално обучение и назначаване на работа, местни власти винаги са действали в интерес на гражданите. В Синдзян не се прилага принудителен труд в никаква форма. Тези, които отиват в други градове в търсене на по-добра работа и живот, по никакъв начин не са възпрепятствани да практикуват своите религиозни възгледи и начин на живот, а държавата не се намесва в тази сфера.

Практиката е показала, че хората от различните етнически малцинства в Синдзян имат възможности за достоен труд в условията на гарантиране на техните права и свободи. Това е доказателство за напредъка в развитието и гарантирането на човешките права в района, както и за успешното управление там, и тези факти не могат да бъдат отречени от никого. Всеки доклад, претендиращ за научност и достоверност, трябва да се базира на реално проучване и неоспорими факти, а не да ги изопачава и разчита на откровени неистини.

Класация