Китайската икономика се възстановява устойчиво и стабилно

2020-10-19 18:34:35

„Повечето страни по света все още се борят с пандемията от новия коронавирус, докато Китай бързо възстановява икономиката си, благодарение на ефективните мерки за овладяване на COVID-19", коментира в-к „Ню Йорк таймс“ след като китайското правителство публикува на 19 октомври икономическите данни на страната за третото тримесечие. Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че темпът на икономически растеж достигна 4,9% през третото тримесечие, като цяло БВП през първите три тримесечия се е увеличил с 0,7% на годишна база. Икономическият ръст се превърна от отрицателен в положителен и икономиката като цяло продължава да се възстановява стабилно.

Мерките на китайското правителство за осигуряване на заетост и нормален живот на хората са ефективни. През първите три тримесечия в градовете бяха създадени 8,98 милиона нови работни места и основно бяха изпълнени годишните задачи. Безработицата в национален мащаб в градовете през септември е 5,4% и продължава да се понижава. В същото време цените нарастват умерено, а доходите на жителите се увеличават стабилно. През първите три тримесечия националният разполагаем доход на глава от населението всъщност се е увеличил с 0.6% и е в съответствие с 0.7% икономически растеж за същия период. Може да се каже, че едновременно с превенцията и контрола на епидемията и защитата на живота и здравето на хората, китайското правителство предприема силни мерки за подпомагане на предприятията и за гарантиране на благосъстоянието на гражданите, както и поддържане на заетостта, която е от изключително значение за живота на хората. Всичко това е основа за икономическото възстановяване към момента.

Като цяло основата на китайската икономика не се е променила. Занапред Китай ще продължи да задълбочава реформите и отварянето, да насърчава висококачественото икономическо развитие и да се стреми да изпълни годишните цели, за да допринесе чрез високия си растеж за възстановяването на глобалната икономика в рамките на своите възможности.

Класация