Научно-технологичните иновации на Китай са от полза за човечеството

2020-10-05 16:31:08

„Ние най-рано публикувахме за света данните от клиничните тестове на ваксината, с 5 часа по-рано от САЩ. Изнесохме и данните от втората фаза на клиничните тестове в списание „The Lancet“ на 22 и 24 юли, което също е най-бързо в света“, заяви китайският учен г-жа Чън Вей, обяснявайки процеса на изследването на ваксини срещу COVID-19. Внезапната епидемия подложи на изпитание за пореден път китайските способности за научно-технологични иновации.

През изминалите 5 години Китай извърши редица научно-технологични иновации и способностите му в тази сфера се развиват с изключително бързи темпове. Това се дължи до голяма степен на подкрепата на китайските власти, за които иновациите са двигател номер едно на развитието.

Голяма роля изигра и увеличаването на инвестициите в изследвания и подобряване на иновационната среда. През 2019 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност на Китай достигнаха 2,21 трилиона юана, надхвърляйки средното ниво за ЕС. Броят на местните патенти за изобретения, издадени в Китай, се класира на първо място в света в продължение на много години.

След петгодишно развитие китайските научно-технологични иновации дадоха огромен тласък на висококачественото развитие. През 2019 г. приносът на научно-техническия прогрес достигна 59,5%, а тази година се предвижда да е 60%.

Като отговорна голяма страна Китай активно се включва към глобалната мрежа за иновации, съдейства за международния обмен и сътрудничество, с цел постиженията на науката и технологиите да послужат на повече страни и народи.

Класация