Новият модел на развитие на Китай е тласък за възстановяването на световната икономика

2020-10-03 15:49:17

По време на тазгодишните Национален празник и Празник на Луната в Китай бе отбелязан бум на потреблението след положителните резултати от превенцията и контрола на епидемията от COVID-19. Според данни на китайското Министерство на културата и туризма, през първия от почивните дни туристите в цялата страна са били 97 милиона. Приходите от туризъм са били 76,65 милиарда юана, което се равнява на 68,9% възстановяване на годишна база.

Непрекъснатото възобновяване на консумацията помага ефективно на страната да формира нов модел на развитие, който се базира на вътрешното потребление, но същевременно стимулира връзките с чуждите пазари. Всъщност тази промяна започна още през 2008 г. Струва си да обърнем внимание на следните данни. Първо, делът на излишъка по текущата сметка спрямо БВП е намалял от 9,9% през 2007 г. до сегашния по-малко от 1%. Освен това от 2008 г. насам за поредни седем години приносът на вътрешното търсене към икономическия растеж е бил над 100%. Това означава, че новата структура на китайската икономика следва тенденциите за развитие на страната.

В държава с население от 1,4 милиарда души, от които 400 милиона са средна класа, тенденцията за повишаване на потреблението е очевидна. Освен това Китай притежава най-завършената и най-голяма индустриална верига за снабдяване в света. Дигиталната икономика процъфтява, включително онлайн пазаруването, дистанционното обучение и телемедицината. Всичко това дава тласък за новия модел на развитие, който няма за цел да „затвори“ държавата, а да направи контактите със света по-тесни. Първо, защото разширяването на вътрешното търсене в Китай ще предостави повече възможности на света, например ще повиши търсенето в световен мащаб, ще осигури повече възможности за пазара и за инвестиране на другите държави. Второ, ефективното функциониране на индустриалната верига на Китай ще допринесе за стабилизирането на световната.

„Китай няма да затвори вратите си, а ще ги отвори по-широко“. Като една от първите държави успяла да постави под контрол епидемията от новия коронавирус и икономическия растеж, Китай ще ускори изграждането на новия си модел на развитие, което ще бъде от полза не само за китайската икономика, но и за възстановяването на света.

Класация