Американските политици изкривяват истината и са истинска заплаха за света

2020-09-26 11:16:40

Наскоро в речта си пред Общото събрание на ООН американският лидер, пренебрегвайки фактите, открито отправи клевети срещу китайските усилия за опазване на околната среда и заяви, че счита за гордост оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение. Тези нелепи забележки, които изкривяват истината, разкриват гузната съвест на американските политици и са истинска заплаха за опазването на околната среда в световен мащаб.

Проницателното око обаче може да разбере, че действията на САЩ имат за цел да заблудят международната общност, нанасяйки вреда на глобалното сътрудничество. Истината обаче си остава истина. Фактите са най-доброто доказателство за китайските усилия за опазването на околната среда.

Изграждането на екологична цивилизация е залегнало в Конституцията на Китай. Китайците приеха идеята, че „зелените планини и чистите води са като безброй съкровища“. През 2018 г. емисиите на парникови газове за единица БВП бяха с 45,8% по-ниски в сравнение с 2005 г., което е еквивалент на 5,26 милиарда тона емисии въглероден диоксид по-малко. До края на 2019 г. близо 99% от твърдите битови отпадъци в страната са били обработени по безвреден за околната среда начин. Усилията на Китай спечелиха широкото признание на международната общност.

Различни личности и китайски организации бяха удостоени с най-престижната награда на ООН за опазване на околната среда.

Но ситуацията в САЩ е различна. Като държавата най-голям източник на въглеродни емисии, САЩ не ратифицираха „Протокола от Киото“ и се оттеглиха от „Парижкото споразумение“, което навреди сериозно на глобалното сътрудничество за справяне с климатичните промени. Освен това като най-големият износител на твърди отпадъци и страната с най-голямо потребление на пластмаса на глава от населението в света, САЩ се отказаха от „Базелската конвенция“ и американското правителство многократно отслабва мерките за прилагането на повече от 100 закона и разпоредби за замърсяването на въздуха. Както писа в свой коментар британският всекидневник „Гардиън“, американските политици принудиха света да направи голяма крачка назад.

Класация