Фактите опровергават поредната лъжа на американските политици

2020-09-18 10:28:32

На 17 септември китайското правителство публикува Бяла книга за заетостта и трудовите права в Синдзян, която използва конкретни данни и примери, за да обясни, че политиката по заетостта в района уважава желанията на работещите, защитава правата им в съответствие със закона, следва международните стандарти за човешките права, помага да се подобри животът и благосъстоянието на гражданите. Всички тези факти опровергават лъжите на американските политици за принудителен труд в Синдзян.

Синдзян-уйгурският автономен район, особено южната му част, бе един от най-бедните в Китай. Китайското правителство води целенасочена политика по отношение на заетостта, за да помогне на местните жители да се избавят от бедността.

Основен принцип в тези спомагателни политики е да се уважават желанията на хората и да се избягва всякакъв вид принудителен труд.

Законните права на работещите в Синдзян са изцяло гарантирани, уважава се правото им да изповядват избраната от тях религия, да говорят и пишат на езика на своя етнос.

Устройването на работа е важна част от живота на хората. Благодарение на редицата политики по заетостта животът на местните жители се подобрява постепенно, засилва се усещането за щастие и благополучие.

Но някои американски политици игнорират усилията на Китай за гарантиране на човешките права в Синдзян, използват двойни стандарти и смесват правилното и грешното. От една страна те твърдят, че са „загрижени“ за човешките права в Синдзян, но от друга налагат санкции на синдзянски компании, заради което много хора остават без работа. Това ясно отразява лицемерието на американските политици, които на практика нарушават човешките права в Синдзян.

Данните ясно демонстрират ефективността на политиката по заетостта в Синдзян. От 2013 г. до 2019 г. бедността в района е намаляла от 19,4% на 1,24%, като прогнозите са до края на 2020 г. да стигне до 0%.

В света няма универсален път за развитието на човешките права. Китай не иска “учител” в тази сфера и е против “двойните стандарти”. В момента САЩ имат сериозен проблем с човешките права, но техните политици се осмеляват да коментират други страни. Съветът на Пекин е те да уважават фактите, да премахнат всички форми на дискриминация и да спрат с политическите лъжи.

Класация