Стабилното възстановяване на китайската икономика е ключово за ръста на глобалната

2020-09-15 20:04:26

Според данни на Националното статистическо управление, китайската икономика е преодоляла неблагоприятните последици от епидемията от новия коронавирус и наводненията през август. Основните показатели продължават да се подобряват, положителните промени се засилват и националното стопанство се възстановява като цяло. Това ще продължи да допринася за ускоряване формирането на нов модел за развитие, разчитащ на вътрешния и външния цикли като основен елемент и взаимното допълване на местния и чуждите пазари. Статистическите данни в същото време са добра новина за възстановяването на световната икономика.

Засегната от тежкото въздействие на епидемията от новия коронавирус, световната икономика изпадна в депресия и несигурността в развитието ѝ се увеличават значително. Доклад за глобалните икономически перспективи, публикуван от Световната банка през юни, прогнозира, че световната икономика ще спадне с 5,2% през 2020 г., най-тежката икономическа рецесия след Втората световна война.

Китай е в първите редици в света по отношение на превенцията и контрола на епидемията и икономическото възстановяване и светът възлага големи надежди на неговата икономика. Наскоро агенция „Фич“ повиши прогнозата за годишния ръст на БВП на Китай от 1,2% на 2,7%. Друга известна рейтингова компания „Муудис“ повиши своята прогнозата за икономическия растеж на Китай за тази година от 1% на 1,9%. Китай е и единствената икономика, за която „Мудис“ коригира нагоре очакванията си за 2020 г.

Това, което трябва да се отбележи е, че „вътрешният цикъл като основа“ в никакъв случай не е развитие при закрити врати, а чрез ефективно използване потенциала на вътрешното търсене и потребление с цел по-добро свързване на вътрешния и международните пазари и ресурси да се постигане устойчиво развитие. Ето защо е изключително важно да се постигне взаимно насърчаване на двойното обръщение на вътрешния и международните пазари.

В бъдеще възстановяването на търсенето, увеличаването на инвестициите и разширяването на вътрешното потребление в Китай постепенно ще дадат силен тласък на икономиката. Затова страната има увереността и смелостта да се справя с трудностите и реализира устойчиво и стабилно възстановяване, което е и важен стабилизиращ фактор за световната икономика.

Класация