Откъде идва смелостта на Майк Помпео да говори така безочливо?

2020-09-02 10:44:35

Наскоро държавният секретар на САЩ Майк Помпео коментира в „Туитър“, че икономическото развитие на Китай се основава на пренебрегване опазването на околната среда.

Редно е обаче, когато от Вашингтон отправят подобни обвинения първо да погледнат себе си, защото САЩ са тези, които се оттеглиха от Парижкото споразумение за климата, възпрепятствайки по този начин намаляването на глобалните парникови емисии и подкопавайки доверието на международната общност към себе си. А това прави логичен въпроса откъде точно идва смелостта на Помпео да коментира така безочливо опазването на околната среда в други държави.

Всеки, който следи отблизо китайската икономика знае, че „зеленото развитие“ е основно изискване за реализиране на нейния качествен напредък и цифрите говорят най-добре в това отношение. До края на 2019 г. степента на безвредно третиране на градски битови отпадъци в Китай е била близо 99%. В същото време страната изпълнява стриктно задълженията си по всички международни договори и споразумения, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда като Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Парижкото споразумение и Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Китай е държавата, която е инвестирала най-много в изграждането на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и дава положителен принос за управлението на околната среда в глобален мащаб. Много чужди експерти считат, че другите страни могат да се възползват от китайския опит и практики в опазването на околната среда.

Макар САЩ да емитират най-голям обем парникови газове, през юни 2017 г. те се оттеглиха от Парижкото споразумение и отказват да изпълнят ангажимента си по него, което възпрепятства сериозно постигането на целта за нисковъглеродно развитие на света. САЩ също така са и най-големият износител на твърди отпадъци, които прехвърлят в развиващи се държави. Наслаждавайки се на чиста и красива природа, те в същото време тласкат много други страни към екологични бедствия, причинявайки сериозни щети на глобалната околна среда.

Всъщност, след като дойде на власт сегашната американска администрация демонстрира многократно незачитането си на международни договори и организации, грижейки се единствено за интересите на САЩ и опитвайки се да налага волята си над останалите страни. След оттеглянето си от Съвета на ООН по правата на човека, САЩ направиха всичко възможно, за да попречат на Венецуела да бъде избрана за негов член. Резултатът обаче бе, че южноамериканската република бе приета със 105 гласа, което показа ясно позицията на международната общност. След напускането на Световната здравна организация, САЩ не се отказват от стремежа си да наложат своята визия за нейното реформиране, вследствие на което Германия и Франция се оттеглиха от преговорите. И това не са единични примери, а могат да бъдат посочени още много…

Класация