Китайската визия за сътрудничество в басейна на реките Ланцан и Мекон съдейства за общото развитие

2020-08-25 20:00:02

На 24-ти т. м. се проведе третата среща на Механизма за сътрудничество между страните в басейна на реките Ланцан и Меконг.

В речта си пред участниците китайският премиер Ли Къцян отправи няколко предложения за засилване на сътрудничеството в управлението на водните ресурси, търговията и взаимната свързаност, устойчивото развитие, повишаването благосъстоянието на хората и налагането на принципите на откритост и толерантност, така че страните в региона да преодолеят заедно рисковете и предизвикателствата и реализират общо развитие.

Тези предложения бяха включени в заключителния документ от срещата – Декларацията от Виентян, която се обявява за засилване партньорството в политиката и сигурността, икономиката и устойчивото развитие, социалния и културен обмен. Това несъмнено внася нова жизненост в бъдещото сътрудничество и развитието на страните от региона и определя посоката за изграждане на по-силно свързана общност в басейна на Ланцан и Меконг на фона на пандемията от новия коронавирус.

По време на срещата Китай предложи изграждането на мрежа от регионални „бързи канали“ и „зелени канали“, улесняваща потоците от хора и стоки в условията на продължаващи антиепидемични мерки. Друго от предложенията на Китай – за свързване на механизма за сътрудничество в басейна на реките Ланцан и Меконг с „новите международни канали за търговия по суша и море“ несъмнено ще доведе до по-оптимално разпределение на регионалните ресурси, ще насърчи подписването на регионално споразумение за всеобхватно икономическо партньорство и ще постигне по-високо ниво на регионална икономическа интеграция.

Освен това, Китай предложи да бъде засилено сътрудничеството в областта на общественото здраве и обяви, че ще създаде специален фонд за тази цел.

Очакванията са в бъдеще, като добри съседи и партньори, Китай и страните от басейна на реките Ланцан и Меконг да продължат да работят заедно за непрекъснатото задълбочаване и разширяване на сътрудничеството.

Класация