Дигиталната икономика се превърна в „инкубатор“ за работни места в Китай

2020-08-20 20:02:22

Циу Дзюан работи като куриер в една от платформите за поръчка и доставка на храна. Всеки ден той изпълнява около 40 поръчки. След началото на епидемията от COVID-19 се появи крещяща нужда от куриери и броят им се увеличи значително.

Благодарение на дигиталната икономика, която се превърна в нов модел за Китай, обществото не бе толкова силно засегнато от мерките за контрол и превенция на заразата. Американската медия „CNBC“ съобщи, че епидемията от COVID-19 е ускорила развитието на онлайн търговията в Китай и работата на все повече китайци е тясно свързана с дигитализацията.

Със сливането на дигиталните технологии и реалната икономика се появиха нови индустрии и модели, които се нуждаят както от висококвалифицирани кадри, така и от хора без висше образование и работен опит. Така бе свален прагът за наемане на персонал и открити повече работни места.

През последните години разрастващата се електронна търговия предостави възможности за по-гъвкаво работно време. Снимането и публикуването на видеоклипове в социалните мрежи, онлайн търговията и други подобни свързани с дигиталната икономика дейности се превърнаха в нов начин за печелене на пари. В насоките на китайските власти за подкрепа на заетостта ясно бе посочено, че ще насърчат онлайн бизнеса, например онлайн търговията, обучението, медицинските услуги, развлеченията и други.

Една от мерките на китайското правителство за стабилизиране на заетостта бе развитието на дигиталната икономика. Според статистиките, през 2019 г. тя е допринесла с 67,7% за растежа на БВП. Сред обявените 29 нови професии от китайските власти за периода 2019 г.-2020 г. 75% са свързани с дигиталната икономика. Те се появиха благодарение на разширяващата се дигитална индустрия.

Като цяло дигиталната икономика се превръща в нова движеща сила за китайската икономика, привлича повече стартъпи и създава нови работни места.

Класация