Умните чуждестранни бизнсмени няма да се откажат от китайския пазар

2020-08-16 11:25:55

Макар и някои политици в САЩ непрекъснато да убеждават американските компании да се изтеглят от Китай, според публикуван от Американско-китайския бизнес съвет доклад, 83% от анкетираните са заявили, че в глобалните си стратегии гледат на Китай като на един от важните пазари. Според 75% от допитаните, през следващата една година няма да променят или ще увеличат вложенията си в бизнеса си в Китай. Китайският министър на търговията Джун Шан в скорошно интервю за Китайската медийна група каза, че „нито един умен чуждестранен бизнесмен“ няма да се откаже от китайския пазар. Редица статистически данни свидетелстват за гъвкавостта на китайската икономика и привлекателността на китайския пазар. Американският вестник „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че за много американски компании Китай, където епидемията от COVID-19 е под контрол, остава убежище. Възстановяването на икономиката през второто тримесечие на тази година компенсира загубите им от американския пазар.

На фона на удара върху транснационалните инвестиции в световен мащаб, нанесен от пандемията от COVID-19, оттеглянето от Китай не съответства на търговските закономерности. По-разумен избор е да се увеличат инвестициите в страната.

Китайската политика за разширяване на отварянето се отличава с приемственост. В момента отварянето на финансовия сектор се ускорява, а възможностите за инвестиции на китайския пазар са все повече.

Бизнес средата в Китай се подобрява непрекъснато. Законът за чуждестранните инвестиции следва международните стандарти. В него има подробни регламенти за достъпа и политиката спрямо чуждестранните инвестиции, чрез които да се гарантира по-лоялна конкуренция. След влизането му в сила на 1 януари тази година чуждестранните компании се възползват от реални политически дивиденти и са уверени, че могат да се развиват в Китай.

Неотдавна Държавният съвет на Китай публикува 15 мерки за стабилизиране на външната търговия и инвестиции, предвиждащи финансова подкрепа за важните чуждестранни компании. През следващата половина на годината страната ще работи за разширяване на отварянето и подобряване на бизнес средата, за да привлече и задържи повече бизнесмени от чужбина.

Класация