​ Санкциите на САЩ са напразни и обречени на провал

2020-08-09 15:28:12

На 7 август, САЩ обявиха санкции срещу върху много лидери и служители на агенции на китайското правителство в Хонконг, което е открито намесване в делата на Хонконг и вътрешните работи на Китай под предлог на „свободата и демокрацията“ и явно потъпкване на международното право и основните норми в международните отношения. Законът за националната сигурност на Хонконг се приветства широко от хонконгския народ, а опитите на САЩ за нарушаване на политиката „една държава, две системи“ и възпрепятстване на китайското развитие са очевидно злонамерени.

След влизането в сила на Закона за националната сигурност на Хонконг, някои американски политици заплашиха да санкционират китайски официални служители. Неотдавна САЩ наложиха санкции на управителя на специалния административен район Хонконг Кари Лам, която коментира, че „няма активи в САЩ и не възнамерява да посещава страната“.

Законът за националната сигурност на Хонконг е основата за сигурността на района и гарантира неговата дългосрочна стабилност. Милиони граждани на Хонконг са се подписали доброволно в подкрепа на Закона, което показва неговата дълбока социална основа. Това е и общопризнато от международната общност. Припомняме, че на 44-то заседание на Съвета на ООН по правата на човека, над 70 държави изразиха своята подкрепа за Закона за националната сигурност на Хонконг и призоваха съответните страни да спрат да използват въпросите за Хонконг, за да се намесват във вътрешните работи на Китай. Това отразява общия глас и справедливата позиция на международната общност.

От публикуването на така наречения „Закон за автономията в Хонгконг“ до санкциите срещу ръководителите на Хонконг, действията на САЩ няма нищо общо с „демокрацията“ и „свободата“, а са именно нарушаване и потъпкване на „демокрацията“ и „свободата“ на хонконгските граждани. Тези санкции са напразни и обречени на провал.

Класация