Отлагането на изборите в Хонконг е в съответствие със закона и международната практика

2020-08-01 10:53:32

Седмите избори за Законодателен съвет на Хонконг ще бъдат отложени с една година, заради новата вълна на епидемията от COVID-19 в района, заяви вчера главният управител Кари Лам. Решението ѝ бе подкрепено от правителството в Пекин.

От юли насам в Хонконг започна втора вълна на епидемията от COVID-19 и ограничаването ѝ е в момента най-спешната задача на властите. Ръководителката на Бюрото за хранителни продукти и здравеопазване София Чан заяви, че в района съществува „скрито“ разпространение на вируса, което не може да бъде проследено, и има сериозен риск от мащабно заразяване. Провеждането на предизборна кампания и самите избори ще доведе до струпването на хора и ще засили епидемията, добави тя.

Наредбата за действие при извънредни ситуации на Хонконг дава право на главния управител и правителството на района да вземат решения, насочени към защита интересите на гражданите. В същото време отлагането на избори е нещо, което в настоящата извънредна ситуация направиха най-малко 70 държави.

Изборите са инструмент за осъществяване на демокрация, но политиката не трябва да прави избор между тях и живота и здравето на хората. На фона на разрастващата се епидемия от COVID-19 в Хонконг, решението за отлагане на изборите изхожда от отговорността на властите за опазване на общественото здраве и отговаря на желанието на повечето граждани на района. То няма да окаже негативно влияние върху нормалното функциониране на органите на властта в Хонконг, нито да наруши демократичните права и свобода на неговите граждани.

Класация