Възстановяващата се китайска икономика ще създаде нови възможности за света

2020-07-16 20:41:03

Според данни, публикувани от Националното статистическо управление на Китай, икономическият растеж през второто тримесечие се превърна от отрицателен в положителен, с увеличение от 3,2% спрямо предходната година. „Уол Стрийт Джърнъл“ коментира, че Китай е първата голяма икономика, която възобновява растежа след избухването на епидемията от новия коронавурис. Си Ен Ен посочва, че икономическият растеж на Китай е добра новина за останалия свят. Очевидно е, че във време, когато перспективите пред световната икономика са неясни, стабилното възстановяване на китайската носи светлина и надежда.

Заслужава да се отбележи, че непрекъснатото появяване на нови движещи сили продължава да подпомага висококачественото развитие на китайската икономика. През първата половина на годината добавената стойност на високотехнологичното производство нараства с 4,5% на годишна база, което представлява 0,9% от продукцията на големите предприятия. Промишлената структура продължи да се трансформира и усъвършенства. Новата инфраструктура и други свързани с нея продукти бързо нарастват. В същото време онлайн продажбите на дребно на потребителски стоки през първото полугодие нараснаха с 14,3% на годишна база, което представлява 5,6 процентни пункта от общите продажби за същия период на предходната година. Ролята на потреблението като основна движеща сила на икономическия растеж продължи да се консолидира. В допълнение, много нови индустрии, нови форми и нови бизнес модели възникнаха по време на епидемията и се формират повече точки на растежа.
Постоянното възстановяване на китайската икономика е тясно свързано с прегледа на китайското правителство на ситуацията и ефективната координация на превенцията на епидемията и икономическото развитие. Чрез съвместни усилия в цялата страна Китай постави под ефективен контрол епидемичната ситуация и не загуби възможността да насърчи възобновяването на производството, така че икономическото развитие да се съживи.

Адам Посен, директор на Института за международна икономика „Питърсън“ в САЩ, посочи, че китайското правителство е приело навременни и ефективни мерки за реагиране на епидемията, особено в областта на общественото здраве. Това е ключът към бързото икономическо възстановяване.

Колкото е по-трудно положението, толкова е по-необходимо е отварянето. Общият план за изграждане на пристанище за свободна търговия в Хайнан бе обявен, 127-ия Кантонски панаир бе проведен онлайн тази година, отрицателният списък за достъп до чуждестранни инвестиции за 2020 г. отново беше значително намален. Благодарение на всичко това, чуждестранните инвестиции остават в Китай.
Настоящото огнище на новия коронавирус все още се разпространява по целия свят и рисковете и предизвикателствата пред икономическото развитие на Китай продължават да се увеличават. Трябва да се отбележи, че като цяло основните показатели за икономическия растеж, промишлеността, услугите, потреблението и инвестициите все още са в спад. Растежът през второто тримесечие е просто първоначалното възстановяване на икономиката, а загубите, причинени от епидемията, все още не са напълно компенсирани. Това показва, че Китай се нуждае от усилена работа, за да върне икономиката си към нормални релси.
Китайската икономика е способна да преодолява предизвикателствата, като се движи напред през трудностите и продължава да се възстановява. Както китайският президент Си Дзинпин подчерта пред представители на Глобалния комитет на главните изпълнителни директори на 15 юли, Китай ще продължи да задълбочава реформите и да разширява отварянето, както и да прилага в пълнота основните си политики, да създаде по-добра бизнес среда за своя и чуждестранни бизнес.

Класация