​Външната търговия на Китай постепенно се стабилизира и засилва доверието в глобалната верига за доставки

2020-07-14 19:42:15

Според последните данни публикувани от Китайската митница, общият обем на вноса и износа на Китай през първата половина на годината е 14,24 трилиона юана, което е спад от 3,2% на годишна база, но размерът на спада се сви с 3,3 процентни пункта от първото тримесечие. От месец април износът се увеличава за поредни три месеца, а през юни износът се увеличава с 4.3% на годишна база, а вносът -- с 6.2%. Очевидно е, че въпреки че външната търговия на Китай беше засегната от пандемията от новия коронавирус през първото полугодие, тя се представи по-добре от очакваното и постепенно се стабилизира, показвайки, че усилията на китайското правителство за стабилизиране на външната търговия дават ефект.

От гледна точка на външнотърговския пазар, потенциалът на страните в рамките на „Eдин пояс, един път“ непрекъснато се разкрива и все по-диверсифицираните външнотърговски партньори играят важна поддържаща роля за стабилизиране на основата на външна търговия на Китай. Сред тях най-ефектното представяне са страните от АСЕАН. През първата половина на годината общата стойност на търговията между Китай и АСЕАН достигна 2.09 трилиона юана и е 5,6% увеличение на годишна база и представлява 14.7% от общия обем на външната търговия на страната, в резултат на това АСЕАН замени ЕС като най-големия търговски партньор на Китай.
От гледна точка на субектите на пазара, значението на частните предприятия за стабилния растеж на външната търговия на Китай продължава да нараства. През първото полугодие вносът и износът на частните предприятия са 6.42 трилиона юана, което е увеличение от 4.9% и представлява 45.1% от общия обем на външната търговия.

На фона на наслагващите се двойни натиски от пандемиято от новия коронавирус и тенденцията против глобализацията, не е лесно външната търговия на Китай постепенно да се стабилизира. Причините са, първо, Китай овладява успешно епидемията и първо възобновява производството, и второ, износът на антиепидемични материали и продукти на „домакинската икономика“ нараства бързо. В същото време трансграничната електронна търговия като нова форма на търговия се покачи в противовес на глобалния спад и също така изигра положителна роля за китайските външнотърговски компании да преодолеят въздействието на епидемията.
В момента пандемията от новия коронавирус продължава да се разпространява по целия свят, инерционният импулс на растежа на световната икономика очевидно е отслабнал, а търсенето на световния пазар също е слабо. Световната търговска организация предвижда световната търговия да намалее с 13% до 32% тази година. Това означава, че Китай продължава да се изправя пред несигурните и нестабилни фактори в отношение на външната търговия, за това ситуацията на външната търговия през второто полугодие е усложнена и непредвидима.
Въпреки това, цифровите данни показват, че външната търговия на Китай има достатъчно устойчивост и възможност за маневриране, и тенденцията за дългосрочен растеж не се е променила. По-специално, тъй като съответните политики и мерки за стабилизиране на външната търговия продължават да дават ефект, Китай има способността да стабилизира основите на външната търговия, да засили доверието в световната верига на доставки и да допринесе за световния икономически растеж и икономическата глобализация.

Класация