Правителството представи мащабна програма за насърчаване на раждаемостта

2022-08-17 10:39:12

Във вторник 17 правителствени служби и институции представиха изработени съвместно от тях насоки относно политики във финансите, данъците, жилищата, заетостта, образованието и други области, целящи създаването на благоприятни условия за насърчаване на семействата да имат повече деца, тъй като страната е изправена пред нарастващ натиск от спад на раждаемостта.

Част от мерките, изброени в насоките, включват насърчаване на пренатални и следродилни грижи, по-нататъшно развитие на системите за кърмене, подобряване на механизма за отпуск по майчинство и осигуряване, предлагане на преференциални политики за закупуване на жилища на семейства с повече от едно дете, добавяне на висококачествени образователни ресурси, създаване благоприятна за раждаемостта работна среда и създаване на цялостна система за обслужване на населението. Насоките също така третират въпроси като предотвратяването на нежелана бременност и намаляване на извънболничните аборти.

Според експерти по демография, пълното премахване на политиката за семейно планиране няма да е достатъчна, за да се предотврати намаляването на населението на Китай и страната трябва да предложи повече мерки за насърчаване на раждаемостта, като финансова подкрепа за двойки, които изберат да имат повече от едно дете.

Много места в страната вече прилагат различни политики за насърчаване на семействата да отглеждат повече от едно дете, включително продължителен отпуск по майчинство, увеличени детски надбавки и подкрепа за покупки на жилище.

Класация