КМГ и управата на Макао започват нов кръг сътрудничество

2022-08-15 18:35:54

На 15 август Китайската медийна група (КМГ) и управата на специалния административен район Макао проведоха церемонии едновременно в Пекин и Макао, с които поставиха началото на нов кръг съвместно сътрудничество. В събитието участваха и произнесоха речи главният администратор на Макао Хо Ятсен, заместник-директорът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и директорът на Службата за връзки с централното правителство в специалния административен район Макао Джън Синцун.

В речта си Шън Хайсюн подчерта, че КМГ се е отдала изцяло на ролята си на основна сила в комуникацията между Хонконг и Макао, разпространява гласа на централното правителство и разказва за историята на Макао, като постигнатите резултати са положителни. За да служат по-добре на интеграцията на Макао на фона на цялостното развитие на нацията и да помогнат за дългосрочния просперитет и стабилност на спецрайона, КМГ и управата на Макао отново си подадоха ръка, за да задълбочат още повече сътрудничеството между двете страни, подчерта Шън Хайсюн.


Класация