Пекин с „бяла книга“ за Тайван: Военните средства ще бъдат последният избор, ако се наложи да бъде направен такъв

2022-08-10 10:57:06

На 10 август Службата за тайванските дела и пресслужбата на Държавния съвет представиха „Бяла книга за тайванския въпрос и обединението на Китай в новата епоха“. В нея се изтъква отново факта, че Тайван е неделима част от Китай и се изразява твърдата воля и решимостта на Китайската комунистическа партия и народ да преследват целта за национално обединение.

В книгата се посочва, че Тайван принадлежи на Китай от древни времена, а Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН е политически документ, потвърждаващ принципа за „един Китай“ и общия консенсус на международната общност по него. В света има само един Китай и историческите и правни факти, че Тайван е част от него, са извън съмнение.

В книгата се изтъква, че благодарение на политиката на ККП обменът и сътрудничеството между двата бряга на Тайванския проток се засилват и това носи истински ползи, особено на жителите на Тайван, както и показва ползата от поддържането на мира и сътрудничеството.

„Ние желаем да създадем пространство за мирно обединение, но няма да оставим никакви възможности за действие на сепаратистките сили. Готови сме да работим искрено за мирно обединение при най-добри усилия. Не обещаваме, че ще се откажем от използването на сила и си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки, за да се противопоставим на външна намеса и сепаратистките дейности. Те по никакъв начин не са насочени към тайванските сънародници. Военните средства ще бъдат последният избор, ако се наложи да бъде направен такъв“, пише още в бялата книга.

Full Text: The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era

https://english.news.cn/20220810/df9d3b8702154b34bbf1d451b99bf64a/c.html

Класация