Китай отчита излишък по текущата сметка през второто тримесечие

2022-08-06 10:19:08

Балансът по текущата сметка на Китай регистрира излишък от 531,6 милиарда юана през второто тримесечие на годината, съобщи Държавната администрация за чуждестранна валута в петък. В щатски долари, текущата сметка на Китай регистрира излишък от 80,2 милиарда долара през второто тримесечие на 2022 г.

В капиталовите и финансовите сметки преките чуждестранни инвестиции регистрират излишък от 97,5 милиарда юана, а резервните активи намаляват с 123,9 милиарда.

През първите шест месеца на 2022 г. текущата сметка на Китай регистрира излишък от 1,096 трилиона юана. Този баланс включва излишък от 2084,5 милиарда юана в международната търговия със стоки, дефицит от 245,7 милиарда при търговията с услуги. В капиталовите и финансови сметки преките чуждестранни инвестиции записват излишък от 477,6 милиарда юана, а резервните активи са се увеличили с 125,9 милиарда юана.

Класация