Уан И: Китай е готов да поддържа тясна комуникация с Франция

2022-05-22 15:14:48

Членът на Държавния съвет и външен министър Уан И поздрави Катрин Колона на 21 май за назначаването ѝ за нов външен министър на Франция.

Уан И каза в поздравителната телеграма, че Китай и Франция са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, така и независими големи държави. През последните пет години, под стратегическото ръководство на двамата държавни глави, отношенията между Китай и Франция се развиват стабилно и имат ползотворни резултати. В момента международната обстановка претърпява дълбоки и сложни промени. Китай придава голямо значение на развитието на отношенията с Франция. Наскоро двамата държавни глави проведоха успешен телефонен разговор, в който очертаха посоката на развитие на отношенията между Китай и Франция. Китай е готов да поддържа тясна комуникация по важни международни и регионални въпроси с Франция, посочи още Уан И.

Класация