Китай ще ускори изграждането на национални паркове

2022-05-22 10:36:19

Китай ще създаде нова група от национални паркове тази година на фона на усилията си за ускоряване на изграждането на паркове и ботанически градини в страната.

Новината беше разкрита в петък по време на промоционално мероприятие за Международния ден на биологичното разнообразие 2022 г., който се пада на 22 май.

Китай създаде система от национални паркове като своя опора, поддържана от природни резервати и допълнена от природни паркове. Системата е защитила над 90 процента от видовете сухоземни екосистеми и 71 процента от дивата флора и фауна, като ги е поставила в национален списък за защита.

Въпреки това тенденцията на деградация на биоразнообразието тепърва ще бъде овладявана, каза Сун Дзинлу, партиен ръководител на Министерството на екологията и околната среда, призовавайки за по-големи усилия от международната общност.

Класация