БРИКС обсъдиха климатичните промени

2022-05-14 11:07:58

Тази година се навършват 30 години от подписването на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Като ротационен председател на БРИКС, Китай проведе видео среща за справянето с климатичните промени, в която участваха представители от страните-членки. На нея бе приета съвместна декларация за засилване на сътрудничеството.

Според съвместната декларация всички страни трябва да спазват целите и принципите на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение. Страните се съгласиха, че развитите държави трябва да повишат ефективността на мерките си за намаляването на емисиите и да изпълняват поетите ангажименти, както и да уважават правото за развитие на развиващите се държави и техните политики. Декларацията се противопоставя на политизирането на изменението на климата и всяка форма на едностранност и протекционизъм. БРИКС ще засилят сътрудничеството в тази област.

Китайският министър на екологията и опазването на околната среда Хуан Жунциу заяви, че Китай винаги е обръщал голямо внимание на климатичните промени и предприема активно мерки за намаляването на емисиите, подобряването на енерггийната структура и участва в глобалното управление на климата. Китай е готов да работи заедно с БРИКС и да положи повече усилия за справянето с климатичните промени, подчерта министърът.

Специалният пратеник на Китай по въпросите на климата Дзие Джънхуа каза, че тазгодишната конференция на страните в Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, която е насрочена за ноември в Египет, е изключително важна. Китай ще работи прозрачно и открито с всички страни за успешното провеждане на срещата. , за да насърчават успешното провеждане на срещата.

Класация