Китай бележи напредък в изграждането на съвременна система за управление на околната среда

2022-05-12 14:46:22

На 12 май отделът за публичност на ЦК на ККП проведе поредица от пресконференции на тема „Последното десетилетие на Китай“. От 18-ия Конгрес на ККП насам икономическата мощ на Китай достигна най-високото си ниво. През 2021 г. брутният вътрешен продукт възлезе на 114 трилиона юана, което представлява повече от 18% от световната икономика, а статутът на Китай като втората по големина икономика в света беше консолидиран и подобрен. БВП на глава от населението достигна 12 500 щатски долара, което е близо до прага на страните с високи доходи. През последните години приносът на Китай към световния икономически растеж остава около 30%, което го прави най-големият двигател на растежа. Сред тях съотношението на общите социални инвестиции на Китай към БВП се е увеличило от 1,91% на 2,44%, а в класацията по глобален индекс на иновациите страната се е повишила от 34-то на 12-о. Страната е водеща в света в строителството на високоскоростни железопътни линии и 5G мрежи и извърши големи пробиви в пилотираните космически полети и изследването на Марс.

Освен това залесяването в Китай представлява около 1/4 от изкуственото залесяване в света. Кумулативните емисии от въглероден диоксид на единица БВП намаляха с около 34%, а по общи инсталиран капацитет на зелена енергия като вятърна и фотоволтаична, и производството и продажбите на превозни средства с нови енергии Китай се класира на първо място в света.

Класация