Бяла книга: Икономическите права на хората в Синдзян са гарантирани

2021-07-14 14:49:49

На 14 юли Прескабинетът на Държавния съвет публикува бялата книга „Гарантиране на правата на хората от различни етноси в Синдзян“. В документа се казва, че Синдзян се придържа към идеята за развитие с фокус върху народа. Социално-икономическото развитие в района е бързо. Вложените в повишаване на жизнения стандарт в района средства се увеличават непрекъснато. Хората от различните етноси се ползват с равнопоставени шансове за развитие. Икономическите права на местното население са гарантирани ефикасно.

В бялата книга се посочва, че от създаването на КНР етносите в Синдзян са единни. Реализиран бе преходът от абсолютна бедност до средно ниво на благосъстояние, модернизация на скотовъдството, интегрирано развитие на промишлеността, информационните технологии и дигитализацията.

В бялата книга се подчертава, че с подкрепата на централното правителство и помощта от други провинции Синдзян е предприел редица мерки за подпомагане на бедните, например осигуряване на заетост, обучение по професионални умения, предоставяне на здравни услуги, преместване на хора в по-благоприятни за живот места, благодарение на които всички хора в района бяха изведени от бедността.

Класация