Синдзян-уйгурският автономен район публикува резултатите от седмото преброяване на населението

2021-06-15 15:43:19

Вчера властите на Синдзян-уйгурския автономен район публикуваха резултатите от последното преброяване на населението. До 1 ноември 2020 г, броят му е 25 852 345 или с над 4 милиона повече спрямо 2010 г. Ръстът на постоянните жители в района е 18,52%.

Директорът на статистическия отдел на автономния район заяви, че през последните 10 години, населението в района поддържа растеж и качеството на живот на хората се повишава стабилно. Нивото на образованието се е подобрило значително, както и това на урбанизацията.

Данните показват още, че средният брой години на образование за хора на възраст над 15 години в Синдзян се е увеличил от 9,27 на 10,11.

На всеки 100 хиляди души в района над 16,5 хиляди притежават висше образование, за сравнение преди десетилетие те са били 10 635. Броят им е с 1069 души повече от средното ниво за страната.

Сред постоянните жители в района 42,24% са от етнос хан, останалите етноси заемат 57,76%. Уйгурите са 11 624 257, което е 44,96% от цялото население и 77,85% от малцинствата. Спрямо 2010 г. броят на постоянните жители от етнос хан се е увеличил с 24,86%, а другите етноси с 14,27%. Бързият растеж на ханското население е резултат на мигриращи работници от други провинции. През последните години, обществото на автономния район е стабилно, икономиката се развива бързо, което създава повече възможности за инвестиции и заетост.

Класация