Населението на автономния район Синдзян се е увеличило с 18,5% за изминалото десетилетие

2021-06-15 09:51:45

От 2010 до 2020 г. населението в автономния район на Китай, Синдзян, е нараснало с 18,52%, показват данни от седмото преброяване на населението. Броят му е достигнал 25,85 милиона до октомври 2020 г. или с 4,04 милиона души повече спрямо преброяването през 2010 г., сочат публикувани от регионалното статистическо управление данни.

Ръстът на населението в района за изминалото десетилетие е с 13,14% по-висок спрямо средното ниво за страната.

През последните години Синдзян привлече голям брой инвеститори и бизнесмени, благодарение на стабилната среда. Икономическото и социално развитие продължава да се подобрява.

Населението на уйгурския етнос се е увеличило с 1,62 милиона или над 16% спрямо шестото преброяване.

Данните показват още, че 56,53% от населението в района живее в градовете.

Класация