Технологии и нови модели в помощ на производителите на ориз

2022-07-22 10:20:56

Благодарение на по-добрите системи за напояване, 5G технологии и големи данни, отглеждането на риба в оризищата на окръг Ханжун, провинция Шаанси, носи допълнителни печалби за местните стопани.

През последните няколко години тук постоянно актуализират мерките за съживяване на селските райони, полагайки големи усилия за подобряване на напоителните системи, включително чрез внедряването на 5G технологии, изграждане на платформа за големи данни и насърчаване на хората и бизнеса да отглеждат в оризовите полета също костенурки, риби, скариди и раци. Това се оказва не само добро за повишаване на доходите на земеделците, но е полезно за екосистемата и гарантира добрия добив на зърно.

Освен висококачественият ориз, водните продукти са много популярни сред търговците и бързо се продават на добри цени както онлайн, така и на място.

„Костенурките обикновено вървят по 100-120 юана (15-18 долара) на килограм, но тези, които отглеждам в моите оризища могат да се продадат бързо и за 200 юана (30 долара). В крайна сметка от тях спечелих повече от 10 000 юана (1493 долара)”, обяснява местният земеделец Лей Линджъ.

Повишаването на доходите е резултат не само от водните продукти, но и от новите сортове ориз с висок добив и високо качество, които са започнали да отглеждат тук.

По думите на Лей Линджъ, обикновеният неолющен ориз се продава на цена около 4 юана (0,6 долара) за килограм, докато този, който той отглежда върви по 20 до 24 юана (3-3,5 долара) за килограм. В момента, Лей Линджъ отглежда 7 сорта ориз заедно с риба, скариди и костенурки.

През последните две години, с помощта 5G технологията и използвайки големи данни, е изградена местна система за управление на отглеждането на ориз и водни продукти, която следи и за климатичните условия, показателите на водата, нуждата от торове, контрол на вредителите и т.н. А всичко това издига земеделието в Ханжун на ново по-високо ниво.

Класация