Дигиталните технологии в помощ на отглеждането на чай

2022-06-03 14:22:51

Производството на бял чай е в основата на замогването на село Цинчуан в провинция Съчуан. Важна роля за това обаче имат както труда на хората, така и нови дигитални технологии.

През 2018 г. тук, върху площ от 330 хектара, са засадени 5,4 милиона чаени храста от Андзи, провинция Джъдзян. Четири години по-късно насажденията от бял чай са пет пъти повече, а настоящата е и по-особена, защото в грижата за тях става с помощта на собствен дигитален контролен център.

Тя е свързана с 22 камери в плантациите и различни сензори, например за следене на атмосферните условия, влажността на почвата, а оборудването за наблюдение разполага с възможности за събиране на данни за растежа на чая, които се анализират с помощта на изкуствен интелект, помагайки по този начин за постигането на оптимална грижа за растенията.

Ако бъде засечен проблем, задвижваната от изкуствен интелект система за управление изпраща земеделци да се погрижат. Преди всичко това се е вършело от хора, които са наблюдавали за растежа на чаените храсти. „Системата ни казва, че днес трябва да торим. Преди разчитахме на нашите бригадири да ни кажат кога какво да вършим, а сега това става само със съобщение на телефона. Преди също така не бяхме виждали дигитални устройства. Всички сме над петдесетгодишни, но можем да използваме дигиталната система“, казва Дзяо Джъмин, местен стопанин.

Дигиталните технологии са създали и мост за връзка между специалистите от Джъдзян и земеделците от Цинчуан, и последните имат възможност да получават навременни съвети и обучение онлайн.

Тази година стопаните са притеснени, че листата на белия чай в някои райони растат твърде бавно. Сяо Цян от Института за изследване на чая към Китайската академия за селскостопански науки, им обяснява че температурата в котловинните и северни части на планината обичайно е по-ниска, така че времето за пълното развитие на чаените листа ще бъде по-дълго.

Благодарение на процъфтяващата индустрия за бял чай местните земеделци могат да се похвалят със значително увеличение на доходите. Подобрява се и инфраструктурата на този по-слаборазвит планински район, а с нея идват и повече възможности за поминъка на местните хора.

С процъфтяващата икономика по-слабо развития планински район също стана свидетел на подобрени инфраструктурни съоръжения и поминък на хората през последните години.

„Преди отглеждах царевица и пшеница, но не печелех много. Сега, заради белия чай, доходите ни нараснаха доста. Всеки ден печеля десетки над 100 юана (15 долари) на чаената плантация“, каза Ци Шумин, местен земеделец.

Новият контролен център в Цинчуан е само първата стъпка в „дигитализацията“ отглеждането на бял чай в това село. Плановете на местните стопани са в бъдеще да въведат новите технологии и в обработката и продажбите.

Класация