Културната карта на града – средство за нови открития

2022-05-04 10:00:00

С приближавнето на почивните дни за 1 май е нормално да помислим как ще прекараме свободното време. Независимо дали ще решим да останем вкъщи или да се разходим, и в двата случая културната карта е добър инструмент за „изследването“ на града и ръководство за нови приключения.

Преди повече от 100 години експерти в сферата на градската социология в чужбина започнаха да използват картите, за да изследват социалното пространство. Според тях градът е място, където се изграждат не само сгради, но и взаиомоотношения. Ако искате да разберете един град, трябва да потърсите културната карта за жителите на различните райони. Тя трябва да включва не само свързаните с културата материални ресурси на конкретна област, като организации, институции, индустрии и наследство, но и нематериалните характеристики, включително обичаи, паметници, идентичност, ценности и др. През последните години културните карти на градовете играят важна роля в социалните практики, академичните проучвания и планирането, комбинирайки повече информации за туризма и живота на местните жители.

Триизмерна информационна платформа

Картите обикновено са като пътеводител за туристите. Но с развитието на технологиите и големите данни те предлагат мнго повече информация. Те например могат да са във формата на графити, текстове, аудио, видео и дори виртуална реалност.

Кандидатстудентите, които бяха приети в Университета на Тиендзин, миналата година заедно с уведомлението получиха и по една културна карта на града, създадена от китайския писател Фън Дзицай. Въпреки че изглежда като малък наръчник, тя всъщност е една голяма информационна платформа, която се увеличава непрекъснато. Картата включва над 200 културни обекта заедно със съответните QR кодове. Сканирайки ги, читателите могат да получават повече информация под формата на текстове и снимки. Освен това могат да споделят свои видеа и снимки. По този начин картата е като жива и всички заедно я разширяват. Сега много от тези културни карти имат по две версии - реална принтирана и онлайн. Например на хартиения вариант на картата с революционните реликви на Шанхай е посочена ключова информация за съответните обекти, докато на онлайн версията има повече детайли за историята на сградите, революционерите и събитията.

Платформа за услуги

В момента картите предлагат не само навигация, но и много повече услуги, което отговаря на нуждите на потребителите и улеснява живота им. Културните карти на градовете също трябва да съдържат повече информация, за да насърчат интереса на гражданите към съответните продукти.

Неотдавна Пекинският център за културен обмен с чужбина публикува онлайн „Културна карта за пекинската опера“, която по разнообразни начини разказва за старите театри, къщи на известни певци от миналото и други места. Посещавайки ги, потребителите могат да научат повече за това традиционно изкуство, както и да получат информация за ресторанти, хотели, транспорт, дори за велосипедни обиколки и представления.

Възпоменателна платформа за града

Много от културните карти са нарисувани ръчно, което ги прави още по-ценни. Това означава, че самото им създаване също е вид изграждане на културна памет и идентичност на района.

Квартал на улица Дзяннин в Шанхай преди време организира културно събитие под мотото „Спомен за Дзяннин“, в което организира местните жители да нарисуват свои собствени културни карти. На тях бяха изобразени бивши културни институции, стари заводи, исторически сгради, част от които са с променени функции днес, а други вече не съществуват и живеят единствено в спомените на хората. Тези карти са не само обща памет на местните жители, но и добра възможност за създаването на обща идентичност.

Когато се разхождате из града, културната карта е не само като речник, но и наръчник за преживените събития в него.

Класация