Китай излиза начело в изчисленията с изкуствен интелект

2022-03-25 14:52:32

Китай излиза начело в изчисленията с изкуствен интелект и дигиталната трансформация на производствената индустрия, бе посочено в скорошен съвместен доклад за глобалния индекс на изчислителна мощност на International Data Corporation (IDC), Inspur Information и Института за глобални индустриални изследвания на университета „Цинхуа“.

В него се прави цялостна оценка на изчислителната мощност, ефективност, ниво на приложение и инфраструктура в 15 големи икономики, включително Китай.

Докладът показва, че за всеки 1 пункт увеличение на индекса на изчислителната мощност дигиталната икономика и БВП ще се увеличат съответно с 3,5‰ и 1,8‰. Според цитираните данни, всички страни са подобрили своите резултати за изчислителна мощност през последната година, като най-голямо е увеличението за Китай.

Резултатите от оценката показват, че САЩ и Китай се нареждат на челните две места съответно със 77 и 70 точки. Останалите държави, включително Япония, Германия, Великобритания, Франция, имат между 55-40 точки, а тези с резултат по-нисък от 40 са Индия, Италия, Бразилия и други 6 държави.

„Установихме, че увеличението с един пункт на индекса на изчислителната мощност увеличава БВП три пъти в Китай. За други страни с по-слабо развитие на изчислителна мощност това е около 1,5 пъти.

Така че изчислителната мощност играе ключова роля в икономическия растеж на Китай“, казва Ли Дунхун, заместник-директор на Института за изследвания на глобалната индустрия към университета „Цинхуа“.

Докладът показва още, че производството за първи път влиза в тройката на световните лидери по изчислителна мощност, присъединявайки се към интернет и финансовия сектори като най-бързо развиващите се по вложена изчислителна мощност.

През 2021 г. производственият сектор на Китай представлява около 15% от световния пазар на разходите за интелигентни технология и се очаква да достигне 20% до 2025 г.

По отношение на изчислителната мощност, страните ускоряват въвеждането на изкуствен интелект в този процес. В 15-те държави, изчислителната мощност на изкуствения интелект в общите разходи се е увеличил от 9% през 2016 г. до 12% тази година.

Неотдавна Китай стартира инициатива, за прехвърляне на изчислителни мощности от източните към западните части на страната, която има за цел изграждането на ефективна, с достатъчно капацитет и екологична нова инфраструктура.

Класация