Китай стартира инициатива за увеличаване на изчислителния капацитет в западните провинции

2022-02-25 09:53:14

Със изграждането на осем изчислителни хъба в цялата страна, Китай стартира инициатива „Източни данни, западно изчисление“ за съхранение и обработка на повече цифрови данни в западните части на страната.

Инициативата, насочена към по-оптимално разпределение на ресурсите, свързани с ИТ-сектора, се очаква да подобри значително изчислителните възможности на Китай, които са ключови за по-нататъшното висококачествено развитие на икономиката. „Източни данни, западно изчисление“ предвижда изграждането на нова система от мощности за изчисления, интегрираща центрове за данни, изчисления в облак и големи данни, а голямата ѝ цел е постигане на координирано развитие между източните и по-изостаналите западни провинции.

„В момента повечето китайски центрове за данни са разположени на изток и е трудно да се осъществи мащабен напредък в развитието, особено предвид енергийните ресурси нужни за това. Западната част на Китай е богата на такива ресурси, особено възобновяеми, и географските и климатични условия са по-подходящи за изграждането на мащабни центрове за данни“, посочва Сун Уей, заместник-директор на Отдела за иновации и високотехнологично развитие към Държавната комисия за развитие и реформи.

Инициативата разчита на осем изчислителни центъра в региона Пекин-Тиендзин-Хъбей, делтата на река Яндзъ, Гуандун-Хонконг-Макао, Вътрешна Монголия, Нинся-хуейския автономен район и провинция Гансу.

„Инициативата е благоприятна за насърчаване на координираното развитие между регионите. Очаква се прехвърлянето на изчислителни мощности от изток към запад да стимулира ефективния трансфер на свързаните индустрии, да насърчи потока от данни и трансфера на стойност между тези части на страната. Инициативата също така се очаква, че ще постави началото на нов етап в широкомащабно развитие на Западен Китай“, каза Сун.

Според представители на Държавната комисия за развитие и реформи новите изчислителни хъбове значително ще подобрят способностите на Китай в тази сфера, както и ще стимулират социални инвестиции в размер на повече от 400 милиарда юана (63,11 милиарда долара) ежегодно.

Около всеки изчислителен хъб ще се формират по един или два клъстера, които ще се фокусират върху работата с големи и свръхголеми данни. В тях също така ще имат по-строги изисквания за екологично развитие, енергоспестяване, използване на ресурсите и ниво на сигурност, за да насърчат висококачествено развитие на китайските центрове за данни.

Класация