Китай ще внедрява 5G услуги на летищата с приоритет върху безопасността

2022-02-04 15:05:25

Китай ще насърчава прилагането на специализирани 5G мрежови услуги на летищата, като същевременно гарантира безопасността на въздухоплаването, каза в петък служител от Китайската администрация за гражданска авиация (КАГА).

5G мрежите на летищата в Китай ще бъдат независими от тези на мобилните мрежи и услугите ще бъдат достъпни преди, по време и след излитане.

„5G AeroMACS използва технология за мобилна комуникация от пето поколение с ниска латентност, висока надеждност и голяма честотна лента, насочена изключително към гражданската авиация. Това е нова авиационна комуникационна технология, която се използва специално в гражданските летища“, казва Чън Сянгян, заместник-директор на Службата за регулиране на въздушното движение към КАГА на пресконференция, след като някои авиокомпании изразиха опасения, че 5G сигналите могат да нарушат системите за навигация на полетите.

„През 5G Aero-MACS могат да се предават данни като прицизна цифрова карта на летището, заетостта на пистите, пистите за рулиране, лотовете за паркиране, позициите в реално време на самолети и превозни средства, както и маршрутите за рулиране, без намеса от контролната кула. Данните могат да се споделят между пилотските кабини на самолетите, кулите, наземните превозни средства, както и авиокомпаниите и отделите за контрол на експлоатацията на летищата“, обясни той.

От КАГА заявиха, че безопасността на полетите е основен приоритет при прилагането на 5G технологията в летищата и агенцията е приела пътна карта за изграждане мрежата, която ще бъде независима от тази на телекомуникационните оператори.

„Авиационната 5G мрежа е напълно отделена от стандартната, която се оперира от телекомите. Двете няма да се припокриват и използват съвместно. Нашата технология има няколко важни характеристики. Тя се основава на специалната мрежа за гражданската авиация и отговаря на изискванията за безопасност на авиационната комуникация“, казва още Чън Сянган, добавяйки, че според пътната карта поне един демонстрационен проект трябва да бъде завършен до 2025 г.

Класация