Дълбоководното пристанище Яншан в Шанхай приключи 2021 г. с впечатляващи показатели

2022-01-07 09:11:30

Най-голямото дълбоководно пристанище в света – Яншан е една от трите части на Шанхайския порт и сред най-натоварените съоръжения от този тип.

През 2021 г. то постигна годишната си цел, свързана с автоматизация на процесите чрез самоуправляващи се платформи за транспортиране на контейнери. Същевременно, очакванията да 2021 г. Яншан да приключи с контейнерен капацитет от 47 милиона ДФЕ, класирайки се на първо място в света за 12 последователни години.

С използването на различни нови технологии, включително изкуствен интелект, 5G и най-високо ниво на автономно шофиране L4, пристанище Яншан представлява практически напълно автоматизиран терминал с най-висока степен на интелигентност, чиито съоръжения имат независими права на интелектуална собственост. Годишната способност за прием на контейнери и оперативната ефективност на пристанището са на първо място сред автоматизираните терминали в света.

От пускането на услугата преди две години, самоуправляващите се платформи са транспортирали общо 61 000 ДФЕ, което значително повиши ефективността на доставките и капацитета на терминалите. Най-високият капацитет на кей е средно 57,17 контейнера/час, както средният капацитет на един кораб е 47,33 контейнера, а денонощната максимална пропускателна способност е средно 20 823,25 ДФЕ. Всичко това се допълва от висока степен на безопасност и нулеви емисии, работната среда е значително подобрена, а производителността на труда е 213% по-висока от тази на традиционен терминал.

„Капацитетът за трафик на нашата съществуваща логистична и складова система беше значително увеличен. Също така пристанищният трафик, особено обслужването на плавателните средства, стана по-ефективно“, казва Фан Хуайцин, вицепрезидент на Шанхайската международна пристанищна група (Shanghai International Port Group), която оперира порта. Пристанището ще се стреми да заеме водеща позиция в света в изграждането на интелигентна система, включваща морски, сухопътен и железопътен транспорт, като същевременно гарантира своята сигурност, рентабилност и ефективност, добавя той.

Класация