5G в спешната медицинска помощ

2021-11-26 09:21:49

Използването на 5G технологията в спешната медицинска може да я направи по-оптимална и адекватна да отговори на нуждите.

Пример за това е Шанхайският център за спешна помощ, който получи наскоро 35 линейки, оборудвани с 5G. Първите подобни превозни средства бяха показани на Международното изложение за внос в Китай през 2018 г. и благодарение на добрите показатели и представянето им в редица високорискови сценарии шанхайските власти решиха да ги въведат в активна употреба.

Най-важната специфика на новите линейки е, че 5G мрежата дава възможност за надеждна и качествена връзка с центъра, там където се налага спешните медици да реагират още в движение за справяне с критични пациенти.

Влизането в такава линейка означава на практика влизане в самата болница, тъй като лекарите могат от разстояние да се запознаят със здравното досие на пациента и поставят диагноза. Освен това, 5G технологията помага на шофьора на линейката да следи до най-малки детайли трафика в реално време и да избере най-бързия маршрут до болницата.

Новите линейки са оборудвани с видеомонитори, поддържащи 5G, и по които спешните медици могат да контактуват в реално време със специалисти от болницата. Цялото медицинско оборудване също използва 5G и данните на пациенти, като кръвно налягане, кръвна захар и друга информация също могат да се предават веднага на специалист. За хора в критично състояние е изключително важно времето от линейката до болницата да бъде използвано пълноценно.

Според последни данни на Министерството на индустрията и информационните технологии, в момента повече от 600 първостепенни болници в цялата страна използват 5G приложения за първа помощ и дистанционна диагностика.

Класация