Млада преподавателка от Суджоу обучава младежи с увреждания в умения за приготвяне на кафе

2021-11-24 09:58:56

В училище за хора с увреждания в град Суджоу има една специална класна стая, където 7 души се учат как се приготвя кафе. Трима от тях са с увреден слух и преподавателката им Джън Жуо‘и им обяснява на жестомимичен език. Тя е родена през 1992г., а преди 6 години започва да преподава на хора с увреден слух и до момента е обучила над 50 ученика.

Преподаването на хора с увреден слух обогатява живота ѝ

„В началото мой колега от Нанкин ме помоли да помогна в изготвянето на материалите и формулярите за оценка. По-късно постепенно започнах да преподавам как се приготвя кафе.“ Тя обяснява, че именно този неин колега е събудил интереса ѝ към обучението на хора с увреждания.

Първоначално Джън Жуо‘и преподава как се приготвят сладкиши, но по-късно научава тънкостите в правенето на хубаво кафе и започва да работи като учител в училището в Суджоу. Освен като учител тя участва и като член на журито в състезанията за професионални умения на хората с увреждания.

„Първоначално няколко от учениците ми ме помолиха да ги науча как се прави кафе, да споделя с тях уменията си. Те старателно записваха всичко в тетрадките си и аз усетих колко силно е желанието им за трупане на знания“, обяснява Джън Жуо‘и. За нея преподаването на хора с увреждания е незабравимо преживяване, което е от изключително значение за живота ѝ като цяло.

Учителите и глухонемите ученици общуват на жестомимичен език

Сутринта на 26 октомври учениците с увреждания внимателно наблюдават инструкциите за приготвяне на кафе на преподавателката им Джън Жуо‘и. Учителят, който владее жестомимичен език, него ден е зает. Но това не пречи на учениците да разберат какво точно прави Джън Жуо‘и. Въпреки че в класната стая се чува само нейният глас, атмосферата е приятна и сърдечна.

„Когато правите кафе, всичко трябва да е чисто. Ако разлеете, трябва веднага да почистите. Когато разпенвате млякото, движенията ви трябва да са бързи, иначе ще пропуснете най-добрата температура и състояние на кафето. Кърпите трябва да бъдат навити на руло. Не почиствайте иглата, с която оформяте фигурите, с външната страна на кърпата“, обяснява Джан Жуо‘и на учениците си.

Неотдавна неин ученик спечели първата награда в състезание за професионални умения на хора с увреждания в провинция Дзянсу. Според Джън Жуо‘и успехът се крие в детайлите в процеса на приготвяне на кафето. От почистването на чашата до движенията при наливането на млякото - тя обяснява всяка подробност и този стремеж към съвършенство е ключът към постигането на майсторски умения.

Професионалното обучение предоставя повече възможности на децата с увреждания

Джън Жуо‘и казва, че когато започва работа с учениците с увреждания, често се налага да повтаря по няколко пъти един и същи въпрос. Сега тя разбира, че всеки притежава различни способности. Затова са необходими повече търпение и толерантност в процеса на обучение.

Основната цел на часовете за приготвяне на кафе в суджоуското училище за младежи с увреждания е да им се даде възможност да придобият професионални умения, за да им е по-лесно да се справят в живота. „Споделям моя опит с тях. Така ще могат да се интегрират по-добре в обществото. Макар и да не могат да общуват като останалите, със своите професионални умения те ще успеят да се реализират и спечелят уважението на другите“, уверена е Джън Жуо‘и.

21-годишният Дзян Дзиенцюан е един от активните ученици в часовете на Джън Жуо‘и. Този срок той започна обучение по приготвяне на кафе и проявява голям интерес. Според Джън Жуо‘и преподаването я прави по-силна. На снимка от състезанието двама участници седят в инвалидни колички. Джън Жуо‘и обяснява, че по принцип при приготвянето на кафе човек трябва да е прав и често се налага да се движи. Но за някои хора с увреждания това не е възможно. Въпреки това обаче те преодоляват тази пречка. „Почувствах силната им отдаденост и това ме развълнува“, казва тя.

Класация