Зимни олимпийски игри ще се опитат да постигнат въглероден неутралитет

2021-06-18 09:14:27

Организационният комитет на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. проведе наскоро среща, посветена на ангажимента му форумът и свързаните с него дейности да бъдат въглеродно неутрални.

На срещата бяха обсъдени въпроси като методите за отчитане на емисиите, за тяхното намаляване, както и пътна карта за цялостно постигане на въглероден неутралитет на игрите.

Тази цел е беше обявена като ключова при организирането на игрите.

През 2019 г. организационният комитет публикува „План за управление на въглерода за зимните олимпийски и параолимпийски игри през 2022 г.“, включващ 18 мерки за намаляване на въглеродните емисии в три аспекта – нисковъглеродна енергия, нисковъглеродни обекти и нисковъглероден транспорт. Предложени са и допълнителни мерки за компенсиране на въглеродния диоксид.

В съответствие с плана всички заинтересовани страни трябва да прилагат активно мерки за намаляване на въглеродните емисии, постигайки определени резултати. В допълнение, мерките за компенсиране на въглерода също отбелязват положителен напредък. Властите на Пекин и Джандзякоу – двата града домакини, полагат големи усилия в тази насока чрез серия от мерки. До края на 2021 г. технология за поглъщане на въглерод ще бъде дарена организационния комитет, за да се неутрализират емисиите.

Според плана, всички страни, участващи в организирането и провеждането на игрите, трябва да прилагат активно мерки за намаляване на въглеродните емисии. Настоящият форум ще използва в пълнота всички съоръжения от предишната Олимпиада в Пекин през 2008 г., като чрез тяхното обновяване не само ще бъдат избегнати допълнителни емисии, но и ще бъде поставена основата за многофункционалната трансформация и устойчивото използване на стадионите и спортни зали в бъдеще.

Неутрализацията на въглеродния диоксит може да става чрез различни методи, като един от основните е използването на алтернативна енергия. В допълнение, по време на срещата експерти посочиха, че „зелени“ и нисковъглеродни технологии са широко прилагани при строителството на обекти, а при самите игри и транспорта на туристите и публиката ще се използва възобновяема енергия.

По време на Зимните олимпийски игри в Пекин зрителите ще бъдат насърчавани да изберат железопътния транспорт между отделните състезателни зони Пекин, Йенцин и Джандзякоу. Освен това, пътническите превозни средства, планирани да бъдат използвани за по време на събитието, ще са основно електрически автобуси.


Класация