Интелигентни технологии в помощ на възрастните

2021-05-21 09:15:40

В шанхайския район „Пудун“ започнаха да използват интелигентни технологии, за да подобрят услугите, свързани с грижата за възрастни хора, особено такива, които живеят сами.

Според данните от последното преброяване, които бяха обявени тази седмица, китайците над 60 години представляват 18,7% от цялото население на страната, или с 5,44 процентни пункта повече от нивото през 2010 г. В номинално изражение тази категория надхвърля 264 милиона души.

Всеки ден, местният център за обслужване на възрастни хора получава десетки обаждания с молби за оказването на различна помощ. По думите на Хуан Яхун от администрацията на „Пудун“, до 2025 г. в района ще живеят над

400 000 възрастни и те ще бъдат 42,5 процента от хората тук.

За да отговорят на нуждите, местните власти инвестират сериозно в интелигентни технологични решения, като инсталиране на инфрачервени и сензори за врати, димни детектори, които да сигнализират за извънредни ситуации.

В момента около в 2000 домове са поставени различни сензори, като най-много са тези за дим. Когато сензорът подаде сигнал социалните работници веднага звънят в дома, за да видят какво се случва. На някои места има и сензори, които показват дали възрастните стават от леглото. Ако дълго време не бъде усетено движение, сензорът се активира.

От 2018 г. социалните работници в района „Пудун“ са инсталирали над 8000 аларми. „Добавихме и някои сензори, които могат да открият дали вода не е била използвана повече от 12 часа или входната врата не е отваряна в продължение на 48 часа“, обяснава Хуан Яхун. Според него, тези технологии позволяват на възрастните хора да живеят сами, без да се налага да ходят в старчески дом.

Класация